Monday, April 18, 2011

"Tadlis" dalam pemikiran

(Berikut adalah tukilan daripada FB status (serta komen) Ustaz Salman Ali dari Kuala Lumpur, Malaysia.)

Salah satu masalah terbesar mereka yang menyandarkan diri kepada manhaj yang benar adalah melihat sebahagian nas mahupun atsar lalu melukiskan kaedah umum hasil dari pemerhatian yang terbatas.

Apabila ulama' tafsir, hadith, fiqh dikalangan Salaf berbeza pandangan tentang sesuatu ayat lalu kita bersetuju dengan pandangan seorang daripada mereka, itu bukanlah lesen untuk mengikat kebenaran mestilah berpihak kepada pandangan yang kita pilih semata-mata.

Ramai sekadar membaca pandangan Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud semata-mata lalu menyimpulkan inilah sikap salaf. Mungkin ini boleh diertikan dengan" tadlis" dalam pemikiran. Mungkin perlu ada pengkategorian (baca: pembahagian) dikalangan ulama' modern, siapa yang mudallis , maka masyarakat boleh mengenali para ulama. Contoh apabila "mudallis" ini mendakwa ijma' setelah membacakan satu pandangan, maka kita perlu berhati-hati.

Sebagai contoh, ada yang membacakan tindakan Muawiyah menghukum bunuh pengkritik kerajaan lalau melukiskan kesimpulan, "Inilah pendirian Salaf terhadap pengkritik pemerintah secara terbuka." Ini adalah pemerhatian yang terbatas; bagaimana pula tindakan Umar yang memecat pemimpin atas desakan terbuka rakyat, bagaimana pula Utsman yang membiarkan kritikan berleluasa terhadapnya di Mesir tanpa tindakan drastik?

Setiap pandangn manusia dinilai berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah serta pendirian Salaf. Dan ada unsur ketiga yang melengkapi fiqh Islam. Ulama' berbeza pandangan apakah unsur ketiga itu(qiyas, ijtihad, maslahah atau maqasid, dan lain-lain lagi); kalau bertepatan diambil dan kalau bercanggah ditolak.

Wallahu a'lam

1 comment:

Fauziah said...

As salamu alaikum, brother.
Im happy to have found a blog which is written in English. I would like to know about Ustad Rasul Dahri.
InshaAllah my family and i planning to move to Johor from Australia.
I came across a book written by him which is written in Malay. The topic was on Democracy. Do you know what is his opinion on democracy? Is he saying that it is Halal, Haram or its ok to vote under compulsion?
Jazak Allahu Khair in advance.